English

Nábytkové kolíky

Nábytkové kolíky tvoria najvýznamnejšiu časť našej výroby. Sú vhodné predovšetkým ako spojovací materiál pre nábytkársky priemysel.

Nami vyrábané nábytkové kolíky sú vyrobené z bukového alebo dubového dreva. V prípade záujmu je možné dohodnúť sa aj na inej drevine. Priemer našich kolíkov je od 5 do 16 milimetrov, v prípade potreby s miernou odchýlkou (0.1 mm) a môžu byť pozdĺžne rýhované alebo hladké.

Kolíky sú bežne dodávané v papierových (25 alebo 12 kg) alebo PVC (10 alebo 12 kg) vreciach. Nerobí nám však problém dodávať kolíky balené podľa počtu kusov alebo inej hmotnosti.